نوشته‌هایی با برچسب "متون عاشقانه و زیبا"

متون عاشقانه و زیبا متون عاشقانه و زیبا

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . . عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . . و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . . بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم،. سنگ قبر احساس ندارد . . . پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را. بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . . “عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند. اما. “اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . . حیف که روی تو غیرت دارم. وگرنه از همین سطر روسریت را برمیداشتم. تا همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت . . . ” سکوت “. خطرناکتر از حرفهای نیشدار است. کسی که سکوت میکند ،. روزی. ” سرنوشت “.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه