روزی کشاورزی متوجّه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است. ساعتی معمولی امّا با خاطره ای از گذشته و ارزشی عاطفی بود.

نکته های جالب و خواندنی درباره زبان انگلیسی

 

نکته های جالب و خواندنی درباره زبان انگلیسی،،،از دست ندهید

زبان انگلیسی مملو از نکات جالب و خواندنی می باشد. ۱۰ مورد از این نکات را در ادامه بخوانید.

۱- queue تنها کلمه ای در زبان انگلیسی می باشد که اگر چهار حرف آن را از آخر برداریم باز هم مثل قبل تلفظ می شود.

۲- پرکاربردترین حرف استفاده شده در انگلیسی حرف e می باشد

۳- نقطه ای که روی حروف i و j وجود دارد در انگلیسی superscript dot نامیده می شود که همان نقطه ی بالانویس است

۴- در انگلیسی به نشانه @ , the at symbol یا the at sign گفته می شود.

۵- I am کوتاه ترین جمله کامل زبان انگلیسی می باشد.

۶- کلمه ای که بیشترین دایره معنایی در انگلیسی دارد، کلمه set می باشد.

۷- بلندترین کلمه در زبان انگلیسی که حروف آن به ترتیب الفبا آمده است ، کلمه almost می باشد

۸- تنها سیاره ای که در زبان انگلیسی از نام یکی از خدایان گرفته نشده است، همین نام سیاره خودمان می باشد. The Earth

9- کلمه checkmate ( مات کردن)‌ در زبان انگلیسی که برای شطرنج استفاده می شود از Shah Mat برگرفته شده است که یک کلمه فارسی می باشد.

۱۰-در زبان انگلیسی ، به جمله ای که در آن از تمام حروف الفبا استفاده شده باشد، pangram گفته می شود

گرداوری شده توسط تهران ۹۸

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه