اس ام اس عاشقانه,عاشقانه های اس ام اس,اس ام اس زیبا,جملات عاشقانه,متن عاشقانه

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . .
عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . .
و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 2متون عاشقانه و زیبا - تصویر 3متون عاشقانه و زیبا - تصویر 4متون عاشقانه و زیبا - تصویر 5متون عاشقانه و زیبا - تصویر 6متون عاشقانه و زیبا - تصویر 7متون عاشقانه و زیبا - تصویر 8

بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم،
سنگ قبر احساس ندارد . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 9متون عاشقانه و زیبا - تصویر 10متون عاشقانه و زیبا - تصویر 11متون عاشقانه و زیبا - تصویر 12متون عاشقانه و زیبا - تصویر 13متون عاشقانه و زیبا - تصویر 14متون عاشقانه و زیبا - تصویر 15

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را
بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 16متون عاشقانه و زیبا - تصویر 17متون عاشقانه و زیبا - تصویر 18متون عاشقانه و زیبا - تصویر 19متون عاشقانه و زیبا - تصویر 20متون عاشقانه و زیبا - تصویر 21متون عاشقانه و زیبا - تصویر 22

“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند
اما
“اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 23متون عاشقانه و زیبا - تصویر 24متون عاشقانه و زیبا - تصویر 25متون عاشقانه و زیبا - تصویر 26متون عاشقانه و زیبا - تصویر 27متون عاشقانه و زیبا - تصویر 28متون عاشقانه و زیبا - تصویر 29

حیف که روی تو غیرت دارم
وگرنه از همین سطر روسریت را برمیداشتم
تا همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 30متون عاشقان�� و زیبا - تصویر 31متون عاشقانه و زیبا - تصویر 32متون عاشقانه و زیبا - تصویر 33متون عاشقانه و زیبا - تصویر 34متون عاشقانه و زیبا - تصویر 35متون عاشقانه و زیبا - تصویر 36

” سکوت “
خطرناکتر از حرفهای نیشدار است
کسی که سکوت میکند ،
روزی
” سرنوشت “
حرفهایش را به شما خواهد گفت

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 37متون عاشقانه و زیبا - تصویر 38متون عاشقانه و زیبا - تصویر 39متون عاشقانه و زیبا - تصویر 40متون عاشقانه و زیبا - تصویر 41متون عاشقانه و زیبا - تصویر 42متون عاشقانه و زیبا - تصویر 43

آنقدر جای تو خالیست
که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند حتی تمام موارد . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 44متون عاشقانه و زیبا - تصویر 45متون عاشقانه و زیبا - تصویر 46متون عاشقانه و زیبا - تصویر 47متون عاشقانه و زیبا - تصویر 48متون عاشقانه و زیبا - تصویر 49متون عاشقانه و زیبا - تصویر 50

شادی هایم هدیه به تو
کم بودنش را بر من خرده مگیر
این تمام سهم من از دنیاست . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 51متون عاشقانه و زیبا - تصویر 52متون عاشقانه و زیبا - تصویر 53متون عاشقانه و زیبا - تصویر 54متون عاشقانه و زیبا - تصویر 55متون عاشقانه و زیبا - تصویر 56متون عاشقانه و زیبا - تصویر 57

از استادى پرسیدند: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟
استادگفت :بله
پرسیدند : آیا شما  تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟
استادپاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن
دست کشیده اید!؟

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 58متون عاشقانه و زیبا - تصویر 59متون عاشقانه و زیبا - تصویر 60متون عاشقانه و زیبا - تصویر 61متون عاشقانه و زیبا - تصویر 62متون عاشقانه و زیبا - تصویر 63متون عاشقانه و زیبا - تصویر 64

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم
نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم
خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت
من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 65متون عاشقانه و زیبا - تصویر 66متون عاشقانه و زیبا - تصویر 67متون عاشقانه و زیبا - تصویر 68متون عاشقانه و زیبا - تصویر 69متون عاشقانه و زیبا - تصویر 70متون عاشقانه و زیبا - تصویر 71

دختر :من حسودیم میشه…. موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن!
پسر :حسودی نکن عزیزم
دختر :چرا؟!
پسر :چون تو چیزی داری که اونا ندارن!
دختر :چی؟
پسر :♥ قلبم ♥

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 72متون عاشقانه و زیبا - تصویر 73متون عاشقانه و زیبا - تصویر 74متون عاشقانه و زیبا - تصویر 75متون عاشقانه و زیبا - تصویر 76متون عاشقانه و زیبا - تصویر 77متون عاشقانه و زیبا - تصویر 78

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس
تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس
با این همه حال و در چنین تنگدلی
جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 79متون عاشقانه و زیبا - تصویر 80متون عاشقانه و زیبا - تصویر 81متون عاشقانه و زیبا - تصویر 82متون عاشقانه و زیبا - تصویر 83متون عاشقانه و زیبا - تصویر 84متون عاشقانه و زیبا - تصویر 85

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی! سکوت کنی!
فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری!
تموم که شد بغلش کنی و اروم. در گوشش بگی
با من نجنگ ، من دوست دارم . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 86متون عاشقانه و زیبا - تصویر 87متون عاشقانه و زیبا - تصویر 88متون عاشقانه و زیبا - تصویر 89متون عاشقانه و زیبا - تصویر 90متون عاشقانه و زیبا - تصویر 91متون عاشقانه و زیبا - تصویر 92

دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟
دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌خواهی چه کار؟
شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌
گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 93متون عاشقانه و زیبا - تصویر 94متون عاشقانه و زیبا - تصویر 95متون عاشقانه و زیبا - تصویر 96متون عاشقانه و زیبا - تصویر 97متون عاشقانه و زیبا - تصویر 98متون عاشقانه و زیبا - تصویر 99

خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 100متون عاشقانه و زیبا - تصویر 101متون عاشقانه و زیبا - تصویر 102متون عاشقانه و زیبا - تصویر 103متون عاشقانه و زیبا - تصویر 104متون عاشقانه و زیبا - تصویر 105متون عاشقانه و زیبا - تصویر 106

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند . . .

متون عاشقانه و زیبا - تصویر 107متون عاشقانه و زیبا - تصویر 108متون عاشقانه و زیبا - تصویر 109متون عاشقانه و زیبا - تصویر 110متون عاشقانه و زیبا - تصویر 111متون عاشقانه و زیبا - تصویر 112متون عاشقانه و زیبا - تصویر 113

متن عاشقانه
پیش از “تو” چیزی نبود
بعد از “تو” چیزی نیست
با “تو” اما …

تهیه و گردآوری : گروه سرگرمی پرداد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه