تاحالا شده از روی یه الگو بخوایین یه چیزی رو درست کنید اما به هر علتی افتضاح بشه؟؟

تاحالا شده از روی یه الگو بخوایین یه چیزی رو درست کنید اما به هر علتی افتضاح بشه؟؟

خب این مشکل واسه همه پیش میاد

حالا با هم به این تصاویر نگاه کنیم:

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!!

منبع: دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه