Kate Middleton در مراسم اسکار 2014


حدودا چند هفته پیش زمانی که پرنس ویلیام در مراسم بفتا 2014 حضورپیدا کرد ،یک لحظه ی بسیار مهم را رقم زد چرا که منجر به برخورد خانواده سلطنتی بریتانیا باهالیوود شد.این دقیقا زمانی را که پرنسس دایانا با جان تراولتا در کاخ سفید و درسال 1985 بر روی فرش قرمز آمدند را به ما یادآوری کرد و این بار این صحنه در مورد لباس پوشیدن کیت میدلتون اتفاق افتاد .پرنس ویلیام همسر کیت میدلتون و برگزار کننده ی مراسم بفتا مثل همیشه برای برگزاری مراسم حضور داشت و چه فرصتی برای کیت بهتراز این یکشنبه و زمان اهدای مراسم اسکاربود!

در مراسم اسکار لباس کیت بلانشت هم بسیار بحث برانگیز بود و بدیهی است،این باعث بحث بسیاری میان مدل لباس این شاهزاده خانم با کیت بلانشت شده است .اما واقعا مدل لباس او چگونه بوده است ؟

در حالی که او قطعا میتوانست از طراحی های الکساندر مک کوئین طراح لندنی و یا جنی بکهام بهره ببرد اما آمریکایی ها تفکرات دیگری داشتند.در همین راستا سیمون دونان میگوید: کیت باید لباسی مانند و درخور بریتانیا می پوشید. لباس کیت به نوعی به مانند لباسی بود که در خانه باید آن را پوشید.این به هنگام حضور او بر روی فرش قرمز مشکل ساز خواهد بود.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه