بند کفش های تان را به مدل های زیبا و خاص ببندید

بستن بند کفش یکی از تغییراتی است که می توانید روی کفش های ساده تان بدهید و آن ها را متفاوت کنید. از 14 مدل زیر کمک بگیرید و بند کفش های تان را خاص و زیبا ببندید.

14 مدل زیبا برای بستن بند کفش

 

مدل شماره 1 برای بستن بند کفش

مدل شماره 1 برای بستن بند کفش 

 

 

مدل شماره 2 برای بستن بند کفش

مدل شماره 2 برای بستن بند کفش 

 

 

مدل شماره 3 برای بستن بند کفش

مدل شماره 3 برای بستن بند کفش 

 

 

مدل شماره 4 برای بستن بند کفش

مدل شماره 4 برای بستن بند کفش 

 

 

مدل شماره 5 برای بستن بند کفش

مدل شماره 5 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 6 برای بستن بند کفش

مدل شماره 6 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 7 برای بستن بند کفش

مدل شماره 7 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 8 برای بستن بند کفش

مدل شماره 8 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 9 برای بستن بند کفش

مدل شماره 9 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 10 برای بستن بند کفش

مدل شماره 10 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 11 برای بستن بند کفش

مدل شماره 11 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 12 برای بستن بند کفش

مدل شماره 12 برای بستن بند کفش

 

 

مدل شماره 13 برای بستن بند کفش

مدل شماره 13 برای بستن بند کفش

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه