براتیوشا بانرجی بازیگر زیبای زن هندی در اقدامی عجیب خودش را در خانه اش حلق آوز کرد و خودکشی کرد. خودکشی بازیگر زیبای زن هندی براتیوشا بانرجی. براتیوشا بانرجی pratyusha banerjee بازیگر جوان بالیوود خودکشی کرد. این بازیگر جوان که فقط 24 سال سن داشته است در منزلش خودش را حلق آویز کرده بود! او به تازگی در سریال Balika Vadhu مشغول بازی شده بود و توانسته بود به شهرت زیادی دست یابد. خودکشی بازیگر هندی. Rahul Raj Singh نامزد این دختر به عنوان مظنون اصلی بازداشت شده است. Rahul Raj Singh در بیانیه ای ...

براتیوشا بانرجی بازیگر زیبای زن هندی خودکشی کرد!

براتیوشا بانرجی بازیگر زیبای زن هندی در اقدامی عجیب خودش را در خانه اش حلق آوز کرد و خودکشی کرد

خودکشی بازیگر زیبای زن هندی براتیوشا بانرجی

براتیوشا بانرجی pratyusha banerjee بازیگر جوان بالیوود خودکشی کرد.

این بازیگر جوان که فقط 24 سال سن داشته است در منزلش خودش را حلق آویز کرده بود! او به تازگی در سریال Balika Vadhu مشغول بازی شده بود و توانسته بود به شهرت زیادی دست یابد.
خودکشی بازیگر هندی

براتیوشا بانرجی بازیگر زیبای زن هندی خودکشی کرد!

 

Rahul Raj Singh نامزد این دختر به عنوان مظنون اصلی بازداشت شده است.

Rahul Raj Singh در بیانیه ای اعلام کرد که او و نامزدش زندگی خوبی داشته اند. خانه ما فقط دو کلید داشته که یکی از آنها در اختیار من و دیگری در اختیار براتیوشا بوده است.
وقتی من به خانه رسیدم او را در حالی که خودش را از سقف خانه حلق آویز کرده بود دیدم. حسابی ترسیده بودم و با سروصدای زیاد همسایه ها را خبر کردم و به کمک هم او را به بیمارستان رساندیم. فکر میکردیم که او هنوز زنده باشد که پس از رسیدن به بیمارستان پزشکان اعلام کردند که او مرده است.
من حسابی ترسیده بودم و بخاطر همین موضوع فراموش کرده بودم که به پلیس زنگ بزنم و در بیمارستان بود که با پلیس تماس گرفتند.
بازیگر جوان و نامزدش

براتیوشا بانرجی بازیگر زیبای زن هندی خودکشی کرد!

 

تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که آیا نامزد براتیوشا بانرجی او را کشته است یا خیر.

دوستان و همکاران براتیوشا در مصاحبه های مختلف گفته اند که او دختر شادی بود و زندگی خوبی با نامزدش داشته است و هیچ اثری از افسردگی در او دیده نمی شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه