اس ام اس عاشقانه,اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس زیبا,اس ام اس رومانتیک,اس ام اس در مورد باران,

بغضهای مرطوب مرا باور کن،
این باران نیست که میبارد ،
صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

برای از بین بردن یک عدد معشوقه
نم باران کافی ست ...

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

وای باران باران
شیشه ی پنجره را باران شست..
از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست..

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

 همینکه بگویید : « آه , گمـــانم امروز بـاران ببــارد . »
کـافـی ست تا ابـرها دوستــتان داشتـــه باشنــد
وَ البـته شمـا را کـه چشـم به راهـشان بـوده اید

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

شـما را بیــــــــــــــشتر
آدم هـایِ غمگـینِ دوست داشتـنی
در میـان شما کسـی هـست
کـه با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری
قـرار داشـته بــاشد ؟

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

بـاران کمــی آهستــه تــر
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت
مــن هستــم
و
تنهــایــی
و
دردی کــه نــامـش زنـدگیســت ...

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

همچنـان منتـظرم
تـا قطره های بـاران
تـو را از آن بـا��ا در آغوشم رهـا کننـد

یا غـرق می شوم
یا رفیـق شبهای بـارانیت می مانـم ...

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

نَــیـــا بــــاران ! ...
زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست...!

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

مثل باران چشمهایت دیدنی است
شهر خاموش نگاهت دیدنی است
زندگانی معنی لبخند توست
خنده هایت بی نهایت دیدنی است

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•
دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند... ؛
امروز عجیب؛
بی واژه؛
بی حصار... ؛
می خواهمت...

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

کاش نامت باران بود...
آنوقت تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا می کردند ...!

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ ...
وَ تُـــــو ،
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی...

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

به باران سپرده ام
وقت آمدنت
هوای کوچه را داشته باشد
گوشم به زنگِ در است
مبادا آهسته بیایی!

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

 تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری..
درست وســط کـویـر،
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال!

•.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

باران که بند بیاید
تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن...!!
نمک روی زخم ست بارانی که بی تو ببارد!!

.•.•.•.•.•.•اس ام اس های بارانی•.•.•.•.•.•.•

تلنگر کوچکی است بــاران
وقتی فراموش میکنیم ؛
آسمان کجاست ...

تهیه و گردآوری : گروه سرگرمی پرداد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه