در این مطلب تعدادی اس ام اس زیبای عاشقانه تقدیم به همراهان همیشگی پرداد میشود. امیدواریم از خواندن آن لذت ببرید.

در این مطلب تعدادی اس ام اس زیبای عاشقانه تقدیم به همراهان همیشگی پرداد میشود. امیدواریم از خواندن آن لذت ببرید.

اس ام اس عاشقانه,متن عاشقانه,جملات عاشقانه

دیوانه نیستم !
فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 2اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 3اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 4اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 5اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 6

چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 7اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 8اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 9اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 10اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 11

برای پیش تو بودن “بلیط” لازم نیست
مرور قصه ی دل کافی ست . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 12اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 13اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 14اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 15اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 16

درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند
چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 17اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 18اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 19اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 20اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 21

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 22اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 23اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 24اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 25اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 26

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 27اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 28اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 29اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 30اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 31

نمیپرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم / ولی من هر کجا باشم ، خیالت را به سر دارم .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 32اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 33اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 34اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 35اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 36

از لحظه ای که چشم باز میکنم
کار شروع میشود
نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن
قلب … چشم … گوش …
مبادا ذره ای
از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 37اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 38اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 39اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 40اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 41

همه دردم این بود
عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 42اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 43اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 44اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 45اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 46

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست
 همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 47اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 48اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 49اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 50اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 51

نزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منی . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 52اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 53اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 54اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 55اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 56

یوسف و زلیخا را بی خیال !
من
در آغوش  همین پیراهن  یادگاری
هزار سال جوان تر میشوم . . . !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 57اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 58اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 59اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 60اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 61

پنداشتی که چون ز تو بگسستم /  دیگر مرا خیال تو در سر نیست
اما چه گویمت که جز این آتش /  بر جان من شراره ی دیگر نیست . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 62اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 63اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 64اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 65اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 66

برایت مینویسم دوستت دارم
میدانم که نمیدانی
ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 67اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 68اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 69اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 70اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 71

با توام بی حضور تو ، بی منی با حضور من
می بینی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند ؟
همه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 72اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 73اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 74اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 75اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 76

نشسته ام ، کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی
عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 77اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 78اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 79اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 80اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 81

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت
و تو حتی نمیگویی
جـــــــــانم . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 82اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 83اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 84اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 85اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 86

با تو زیر بارانم ، چتر برای چه ؟ خیال که خیس نمی شود !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 87اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 88اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 89اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 90اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 91

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت
و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 92اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 93اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 94اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 95اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 96

دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 97اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 98اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 99اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 100اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 101

آه رسم تلخی ست
تو ، بی خبر از من و تمام من ، درگیر تو !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 102اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 103اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 104اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 105اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 106

دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم …
اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 107اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 108اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 109اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 110اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 111

دیکتاتور
تویی و آغوشت !
که هر بار
مرا تسلیم می کند . . . !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 112اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 113اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 114اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 115اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 116

روی کفنم بنویسید
موریانه ها
زهرمارتان
این تن که می خورید
حسرت شیرین بود
که خاک به آغوش کشید !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 117اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 118اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 119اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 120اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 121

مستانه هایم شروع می شود
آن گاه که گیسوهایت را در شراب، جلا می دهی

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 122اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 123اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 124اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 125اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 126

آنقدر میوه های سمپاشی شده به خوردمان دادند
که این روزها
با حرف هایمان هم ، آدم می کشیم . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 127اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 128اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 129اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 130اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 131

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی
و من بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . . !

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 132اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 133اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 134اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 135اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 136

باد آورده را باد می برد
اما
تو که با پای خودت آمده بودی . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 137اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 138اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 139اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 140اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 141

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم  . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 142اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 143اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 144اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 145اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 146

بی هیچ صدائی می آیند
زمانی که نمی دانی
در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و…
بی هیج نشانی از دلت می گریزند
تا تمام چیزی که به یاد می آوری
حسرتی باشد به درازای زندگی
چه قدر بی رحمند رویاهـا . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 147اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 148اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 149اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 150اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 151

خنده ام میگیرد
وقتی پس از مدت ها بی خبری
بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری
میگویی : دلم برایت تنگ است
یا مرا به بازی گرفته ای
یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی
دلتنگی ارزانی خودت . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 152اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 153اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 154اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 155اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 156

خدا ما رو برای هم نمی ‏خواست / فقط می ‏خواست همو فهمیده باشیم
بدونیم نیمه ما ، مال ما نیست / فقط خواست نیمه ‏مون و دیده باشیم
تموم لحظه‏ های این تب تلخ / خدا از حسرت ما با خبر بود
خودش ما رو برای هم نمی ‏خواست / خودت دیدی دعامون بی ‏اثر بود  . . .

اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 157اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 158اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 159اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 160اس ام اس عاشقانه - مهر 92 - تصویر 161

دلم می خواهد نامت را صدا کنم
یک طور دیگر
جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد
یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم
دلم می خواهد نامت را صدا کنم
یک طور که دلت قرص شود که من هستم
یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی

تهیه و گردآوری : گروه سرگرمی پرداد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه